Gullkroken

Gullkroken ligger idyllisk til på Smestad med kort avstand til Frognerparken og andre koselige tur mål som f.eks. Smestad dammen.

Barnehagen holder til i et rolig villastrøk med solrik beliggenhet, og uteområdet til barnehagen er en gammel eplehage med god boltreplass for barna.

Inne disponerer barnehagen mange store og lyse oppholdsrom, og innredningen legger godt til rette for flere typer aktiviteter for barna. Kom gjerne på besøk og se hvordan vi har det i Gullkroken.

I Gullkroken har vi 8 barn i alderen 1-3 år, 2 assistenter og 1 pedagogisk veileder som er til stede en fast dag i uken. Assistentene legger stor vekt på å se det enkelte barnet, hos oss er nærhet og omsorg de viktigste verdiene vi formidler i løpet av en barnehagehverdag.

Pedagogisk veileder har det overordnede pedagogiske ansvaret for å tilrettelegge for et trygt og utviklende miljø, men hos oss er også assistentene aktivt deltagende i planlegging og tilretteleggelse. Du vil som forelder alltid kunne ta opp ting med pedagogisk veileder, selvfølgelig også utenom den faste dagen.

Vi legger vekt på sosial kompetanse, lek og språkutvikling. Vi er opptatt av at barna skal få et trygt og stabilt møte med avdelingen siden dette ofte er barnets første møte med barnehagehverdagen. Da vi er små grupper, vil vi enkelt kunne gjøre individuelle tilpassinger til den enkelte familie. Vi vektlegger derfor god daglig kommunikasjon med de foresatte.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Øyvind Jambor
Send epost
Tlf: 412 32 322

Økonomisjef:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Gullkroken
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Gullkroken 2 C
0377 Oslo
Tlf: 456 35 161

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen