Jotunveien

Jotunveien ligger i et rolig, lite traffikert område på Lambertseter. Vi holder til i sokkeletasjen til en stor enebolig, med direkte utgang til stort lekeområde med gode muligheter for fysisk utfoldelse. Rommene er innredet slik at det er lett for barna å sette i gang med lek og aktiviteter.

Våre fokusområder er språkutvikling hos de minste, utelek og natur, musikk og forming.

I Jotunveien har vi 8 barn i alderen 1-3 år, 2 assistenter og 1 pedagogisk veileder som er tilstede i barnehagen en fast dag i uken. Assistentene har ansvaret for den daglige driften og legger stor vekt på å se hvert enkelt barn i løpet av dagen. Trygghet og omsorg er noen av de viktigste verdiene vi formidler i løpet av en barnehagehverdag.

Pedagogen har ansvar for det overordnede pedagogiske tilbudet til barnehagen. Ansvaret går ut på å tilrettelegge for et trygt og utviklende miljø og veilede assistentene til å være aktive deltagere i det pedagogiske arbeidet. Som foreldre vil du alltid kunne ta opp ting med din pedagogiske veileder, også uten om den faste dagen i barnehagen.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Hilde Hadland
Send epost
Tlf: 924 84 645

Økonomisjef:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Hakkebakkeskogen
Familiebarnehage
Avd. Jotunveien

Besøksadresse:
Jotunveien 3 B
1185 Oslo
Tlf: 456 35 174

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen