Normal åpningstid og mat tilbud fra 1. august

Fra mandag 8. juni går vi tilbake til normal åpningstid fra 07.30 til 16.30 (men med forbehold om samarbeid med foresatte slik at forsvarlig hverdag for våre assistenter er mulig i perioder med gul eller rød beredskap)

Fra 1. august er det normalt mat tilbud i barnehagen. Barnehagen lager alle måltider og det er ikke nødvendig å ta med matpakke.

Nye rutiner i våre barnehager

Fra åpningsdato 21. april innfører vi en rekke nye rutiner og tiltak for å etterkomme nye krav fra myndighetene. Trykk på knappene ovenfor for å laste ned informasjonsskriv fra oss og fra UDIR.

Oppdatering: Det kom en rekke endringer i forhold til smittevern i barnehagene fra FHI 7. mai. Oppdatert Smitteverninstruks og Renholdliste publisert.

Oppdatering: Det kom en rekke endringer i forhold til smittevern i barnehagene fra FHI 29. mai. Oppdatert Smitteverninstruks og Renholdliste publisert.

Oppdatering: Det kom oppdatering av veilederen fra FHI 7. september. Oppdateringen gjelder når barn og ansatte kan være i barnehagen.

Oppdatering: Ny informasjon fra Regjeringen kom 16. september. Oppdateringen gjelder når barn kan være i barnehagen.

Oppdatering: Nytt skjema fra FHI lagt til 23. september. Skjemaet viser når barna kan og ikke kan være i barnehagen.

Oppdatering: Det kom oppdatering av veilederen fra FHI 28. september. Oppdatering angående smitte sporing og oppfølging av sårbare barn.

Åpning av barnehagene utsatt til tirsdag 21. april.

Grunnet omfattende krav til nye rutiner og tiltak fra UDIR som ble publisert 15. april, er vi nødt til å forskyve åpningsdato med 1 dag.

Foreldrebetaling starter å løpe igjen fra og med tirsdag 21. april. Men det som er for mye fakturert i perioden 13. til 31. mars vil bli trukket fra på faktura for dagene i april, og resten på faktura i mai. Det samme gjelder for for mye fakturert mat i mars, men her vil vi gi gratis mat ut hele mai måned. Fra 1. juni reduseres mat penger til 150,- per måned så lenge vi kun serverer ett måltid.

Alle barnehager åpner igjen mandag 20. april

Myndighetene har nå varslet at alle barnehager åpner igjen mandag 20. april. Det vil innen 16. april komme retningslinjer som barnehagene skal følge i forholdt til smittevern. Oppdatert informasjon vil bli publisert så snart det er tilgjengelig.

Alle barnehager pålagt å stenge i perioden 13. mars til og med 17. april

På grunn av Korona virus har myndighetene valgt å stenge alle landets skoler og barnehager. Dette gjelder i første omgang fra fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars. Men det er veldig sannsynlig at denne perioden blir utvidet.

Oppdatering: Stengeperioden er som forventet utvidet til og med 13. april

Oppdatering: Barnehagene stengt fram til og med fredag 17. april.

Åpent for de med samfunnskritiske stillinger og sårbare barn

Unntaket er at vi holder åpent for alle barn hvor begge foresatte jobber i samfunnskritiske stillinger, eventuelt også for de som har omsorg alene. Det samme gjelder for barn som er definert som sårbare, de har også krav på plass. Vi holder i dag åpent i 6 av våre 30 barnehager.

Hvis det skulle være flere som mener de har krav på plass er det bare å ta kontakt med den som er oppgitt som kontaktperson nedenfor.

Oppdatering: Fra 14. april er det bestemt at kun 1 foresatt trenger å jobbe i samfunnskritisk stilling for at man har krav på plass.

Angående foreldrebetaling

Alle er fritatt for foreldrebetaling i den perioden barnehagen er pålagt å stenge. Det gjelder også de som må benytte plassen i de avdelingene vi holder åpent.

Situasjonen for ansatte

Ingen ansatte vil bli permittert! Alle får utbetalt lønn som vanlig

Aktiviteter med barna hjemme

Våre 10 Barnehagelærere har laget et Aktivitetshefte men forslag til aktiviteter og sanger som foreldrene kan bruke hjemme i tiden barnehagene er stengt. Dette kan lastes ned under fanen «Om oss – Årsplan og aktivitetshefte for hjemmet»

Nyttige lenker for informasjon

Folkehelseinstituttet
Norwegian Institute of Public Health – 24 languages
Helsenorge.no
Regjeringen
Oslo Kommune
Oslo Kommune – other languages
Bærum Kommune
Udanningsdirektoratet
Barnehage.no
Legeforeningen

Kontaktperson for myndihetene og foresatte

Eier/Daglig leder/ Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Tlf 66822222 valg 3
Mob 951 63424
send epost

Kontaktperson for ansatte

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Tlf 66822222 valg 1
send epost