Langoddveien

Langoddveien ligger fint til ute på Snarøya i et rolig villastrøk. Sjøen ligger i umiddelbar nærhet. Det finnes turstier, lekeplasser, Fornebuparken og en stor fotballbane som barnehagen bruker som turmål.

Barnehagen har en fin, oversiktlig utelekeplass med gode solforhold. Inne disponerer barnehagen to etasjer. Nede er det kjøkken og et koselig oppholdsrom samt bad og gang. Oppe er det innredet til et innbydende lekerom med lekekjøkken, små stoler og bord og madrasser.

I Langoddveien har vi 8 barn i alderen 1-3 år, 2 assistenter og 1 pedagogisk veileder som er til stede en fast dag i uken. Assistentene legger stor vekt på å se det enkelte barnet, hos oss er trygghet og nærhet de viktigste verdiene vi formidler i løpet av en barnehagehverdag.

Pedagogen har det overordnede pedagogiske ansvaret for å tilrettelegge for et trygt og utviklende miljø, men hos oss er også assistentene aktivt deltakende i planlegging og tilretteleggelse. Du vil som foreldre alltid kunne ta opp ting med din pedagogiske veileder, selvfølgelig også utenom den faste dagen.

Vi legger stor vekt på sosial kompetanse, lek og språkutvikling. Vi er opptatt av at barna skal få et trygt og stabilt møte med avdelingen siden dette ofte er barnets første møte med barnehagehverdagen. Vi har små grupper og har derfor stor mulighet til å styre dagene ut fra de behovene som til enhver tid er i barnegruppen. Det er derfor viktig for oss med god daglig kommunikasjon med foreldrene.

Nøkkelinformasjon:

  • Åpningstid 07:30 – 16:30
  • Makspris 3135,- + 300,- mat, totalt 3435,- pr mnd i 11 mnd. Juli betalingsfri.
  • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og alle måltider bortsett fra frokost.
  • Varm mat flere ganger i uken
  • 1 måneds oppsigelsestid.
  • Ingen depositum/innskudd.
  • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Åsne Graasvoll Lund
Send epost
Tlf: 959 46 477

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Daglig Leder/Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Langoddveien
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Langoddveien 88 A
1367 Snarøya
Tlf: 960 49 527

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen