Strandalléen

Nøtteliten familiebarnehage, avdeling Strandalleèn, ligger fint til i første etasje i et bolighus på Nedre Stabekk. Avdelingen er helt ny, og åpner opp i februar 2015. Fra Strandalleen er det kort avstand til den store fotballplassen ved Strand restaurant og til Nøtteliten familiebarnehage, avdeling Micheletsvei og Fagerstrandveien. Fornebuparken er også kun en gåtur unna med store fine grøntarealer.

Barnehagen har en solrik, og fin hage som egner seg for fysisk utfoldelse og kreativ lek. Her er det god boltreplass for barna.

Innvending består barnehagen av en gang, et oppholdsrom med kjøkken, et lekerom, et lekerom/soverom og et bad. Veggene er i lyse, fine farger, og innredningen legger godt til rette for mange forskjellige aktiviteter for barna.

I Strandalleen er det 8 barn mellom 1-3 år, 2 assistenter og 1 pedagogisk veileder som er til stede en fast dag i uken. For oss i barnehagen er det viktig å se hvert enkelt barn, og at trygghet, nærhet og omsorg skal prege barnehagen.

Den pedagogiske veilederen har det overordnede ansvaret for tilretteleggingen av et trygt og utviklende miljø, men assistentene har også en aktiv rolle når det gjelder planlegging og tilretteleggelse. For deg som forelder er det alltid mulig å ta opp ting med den pedagogiske veilederen, også utenom pedagogens faste dag i avdelingen.

Vi legger vekt på sosial kompetanse, lek og språkutvikling. Vi er opptatt av at barna skal ha en trygg og stabil hverdag. God daglig kommunikasjon med hjemmet er viktig for oss.

Nøkkelinformasjon:

  • Åpningstid 07:30 – 16:30
  • Makspris 3135,- + 300,- mat, totalt 3435,- pr mnd i 11 mnd. Juli betalingsfri.
  • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og alle måltider bortsett fra frokost.
  • Varm mat flere ganger i uken
  • 1 måneds oppsigelsestid.
  • Ingen depositum/innskudd.
  • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Hilde Hadland
Send epost
Tlf: 924 84 645

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Daglig Leder/Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Strandalleén
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Strandalleén 3
1368 Stabekk
TLF: 918 23 754

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen