Velkommen til Nøtteliten og Hakkebakkeskogen AS !

Vi er Norges største og eldste familiebarnehagekjede, og har siden oppstarten i 1996 åpnet tilsammen 30 familiebarnehager i Oslo og Bærum. Nøtteliten Familiebarnehager AS og Hakkebakkeskogen Familiebarnehage AS vil fra 1. januar 2020 fusjoneres og skape enda mer forutsigbar og trygg hverdag for våre ansatte, barn og foreldre. Vi skifter navn til Nøtteliten og Hakkebakkeskogen AS, men alle barnehagene(virksomhetene) vil beholde sine navn, slik at alle avdelinger i Bærum fortsatt vil hete Nøtteliten og de i Oslo hete Hakkebakkeskogen.

Våre betingelser er blant de beste i Norge: Ingen depositum, 1 mnd oppsigelsestid, 1 gratis måltid (Ingen matpakke nødvendig), varm mat 3-5 ganger i uken, gratis turer m.m. (Ingen foreldrekasse).

Våre avdelingers gjennomsnitt score på Foreldreundersøkelsen utført av UDIR hvert år har også vært helt i Norgestoppen. I 2017 hadde vi 3 av våre barnehager blant topp 50 i Norge(av nesten 6000), og i 2018 var 2 av våre blant topp 70 som hadde toppscore 5.

Utover grunnbemanning har vi også 1 utdannet Barnehagelærer ansatt som kvalitetskoordinator. Hun følger opp sikkerhet, renhold og samarbeider med våre 9 andre Barnehagelærere om det pedagogiske innholdet i alle våre avdelinger. Vi har også 1 fulltids vaktmester som sikrer at alle feil og mangler blir fortløpende utbedret.

75

Engasjerte medarbeidere

240

Glade barn

Søk om plass

Søknadsprosessen og oversikt over ledige barnehageplasser.

Jobb hos oss

Flere faglig sterke medarbeidere søkes kontinuerlig, ta kontakt!

Hvorfor velge oss?

Vi er Norges eldste og største familiebarnehagekjede

Vår eier åpnet den første familiebarnehagen i 1996 i Oslo. Siden den gang har vi åpnet tilsammen 30 avdelinger i Oslo og Bærum. Vi er således den eldste og største familiebarnehagekjeden i Norge. Vår lange erfaring er noe som kommer alle barn, ansatte og foreldre til gode. Vi har utviklet trygge, stabile og velutstyrte avdelinger med pedagogisk tilrettelagt innhold tilpasset den yngste aldersgruppen.

Våre barnehagelærere samarbeider

Vi har et bredt faglig samarbeid på tvers av alle avdelingene i både Nøtteliten- og Hakkebakkeskogen. Med i alt 10 utdannede barnehagelærer i staben, så trygger dette samarbeidet et grundig fundament for det pedagogiske innholdet i alle avdelingene. Barnehagelærerne utvikler felles årsplan i samarbeid med styrer og kvalitetskoordinator, og i tillegg så har den enkelte avdeling også en individuell tilpasset årsplan.

Vi har en fordelaktig vikarordning

Vi har en egen vikardatabase med flere ringevikarer som følges opp med tanke på tilgjengelighet hver uke. Våre avdelinger kan ikke gå underbemannet og det settes alltid inn vikar ved sykdom eller annet fravær hos assistentene våre. I de tilfeller hvor begge assistenter blir syke har vi også en ordning hvor barnehagelærer må være tilstede. Dette sikrer at det alltid er en person som barna kjenner til stede i avdelingen.

Små grupper med barn, stabilt personale

De fleste barna som starter hos oss har ikke gått i barnehage tidligere. Vi er derfor det første møte med en barnehagehverdag for det enkelte barnet. Dette er vi svært bevisste på, og vi streber etter å gjøre denne overgangen rolig og trygg for barnet ved å gjøre individuelle tilpasninger. Det er totalt 8 barn i gruppen, noe som gir en god atmosfære i avdelingen. Med to assistenter å forholde seg til får barnet en trygg ramme i forhold til antall omsorgpersoner det skal lære å kjenne.

Sunn mat laget fra grunnen av

Barnehagen serverer to måltider hver dag, hvorav barnehagen dekker kostnaden for det ene, samt all frukt og drikke. Vi har varm mat flere ganger i uken, med fokus på sunn kvalitets-mat som lages fra grunnen. Skal barnet ditt spise frokost i barnehagen, så må den tas med.

Gratis turer

Barnehagen dekker alle kostnader til utflukter som bondegårdsturer, Sansehuset m.m. Ingen foreldrekasse.

Visjoner og mål

Vi ønsker å legge grunnlaget for en god samfunnsborger og et godt liv.

Vi vil at barnet skal:

  • Kunne ta og opprettholde kontakt med andre.
  • Utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne.
  • Utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet.
  • Kunne ta andres rolle og se en sak fra flere synsvinkler.
  • Kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre.
  • Utvikle et godt muntlig språk.