Velkommen til Nøtteliten og Hakkebakkeskogen Familiebarnehage!

Vi er Norges eldste og største familiebarnehagekjede, og har siden oppstarten i 1996 ekspandert til 32 familiebarnehager plassert i Oslo og Bærum. I Bærum heter vi Nøtteliten Familiebarnehage og i Oslo er navnet Hakkebakkeskogen Familiebarnehage AS. Barnehagene får i tillegg avdelingsnavn etter gateadressen der barnehagen ligger.

NYHET fra 2018! Kostpenger 300,- pr måned inkluderer nå alle måltider bortsett fra frokost, samt all frukt og drikke. Varm mat flere ganger i uken. Barnehagen dekker alle ekstra kostnader ved økning fra 1 til 2 inkluderte måltider pr dag. Fortsatt fokus på sunn kvalitets mat som lages fra grunnen! Barnehagen dekker også alle utgifter til utflukter med barna, det samles således aldri inn penger fra foreldre til turer.

80

Engasjerte medarbeidere

270

Glade barn

Søk om plass

Søknadsprosessen og oversikt over ledige barnehageplasser.

Jobb hos oss

Flere faglig sterke medarbeidere søkes kontinuerlig, ta kontakt!

Hvorfor velge oss?

Vi er Norges eldste og største familiebarnehagekjede

Vår eier Tina Frivåg-Hansen åpnet den første familiebarnehagen i 1996 i Oslo. Siden den gang har vi ekspandert til 32 avdelinger i Oslo og Bærum. Vi er således den eldste og største familiebarnehagekjeden i Norge. Vår lange erfaring er noe som kommer alle barn, ansatte og foreldre til gode. Vi har utviklet trygge, stabile og velutstyrte avdelinger med pedagogisk tilrettelagt innhold tilpasset den yngste aldersgruppen.

Våre barnehagelærere samarbeider

Vi har et bredt faglig samarbeid på tvers av alle avdelingene i både Nøtteliten- og Hakkebakkeskogen. Med i alt 11 utdannede barnehagelærer i staben, så trygger dette samarbeidet et grundig fundament for det pedagogiske innholdet i alle avdelingene. Barnehagelærerne utvikler felles årsplan i samarbeid med styrer og kvalitetskoordinator, og i tillegg så har den enkelte avdeling også en individuell tilpasset årsplan.

Vi har en fordelaktig vikarordning

Vi har en egen vikardatabase med flere ringevikarer som følges opp med tanke på tilgjengelighet hver uke. Våre avdelinger kan ikke gå underbemannet og det settes alltid inn vikar ved sykdom eller annet fravær hos assistentene våre. I de tilfeller hvor begge assistenter blir syke har vi også en ordning hvor barnehagelærer må være tilstede. Dette sikrer at det alltid er en person som barna kjenner til stede i avdelingen.

Små grupper med barn, stabilt personale

De fleste barna som starter hos oss har ikke gått i barnehage tidligere. Vi er derfor det første møte med en barnehagehverdag for det enkelte barnet. Dette er vi svært bevisste på, og vi streber etter å gjøre denne overgangen rolig og trygg for barnet ved å gjøre individuelle tilpassinger. Det er totalt mellom 8-9 barn i gruppen, noe som gir en god atmosfære i avdelingen. Med to assistenter å forholde seg til får barnet en trygg ramme i forhold til antall omsorgspersoner det skal lære å kjenne.

Sunn mat laget fra grunnen av

Alle våre avdelingen har en kokebok spesielt rettet mot tilberedning av sunn mat i barnehagen. Her er det oppskrift på matretter laget av sunne råvarer som rent kjøtt, fisk og grønnsaker. Vi ønsker ikke å benytte halvfabrikkert mat eller suppeposer, men vil tilberede mat fra grunnen av. Det serveres varmmat minimum to dager i uken.

Visjoner og mål

Vi ønsker å legge grunnlaget for en god samfunnsborger og et godt liv.

Vi vil at barnet skal:

  • Kunne ta og opprettholde kontakt med andre.
  • Utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne.
  • Utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet.
  • Kunne ta andres rolle og se en sak fra flere synsvinkler.
  • Kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre.
  • Utvikle et godt muntlig språk.