Nøtteliten og Hakkebakkeskogen AS.

Vi er i dag Norges eldste og største familiebarnehagekjede. Vi åpnet vår første avdeling i 1996 og har siden åpnet totalt 30 avdelinger i Oslo og Bærum.

I Bærum finner du 20 Nøtteliten avdelinger sprett over store deler av kommunen: Sandvika, Vøyenenga, Høvik, Jar, Stabekk, Bekkestue/Hosle, Haslum, Eiksmarka og Lysaker/Fornebu.

I Oslo finner du 10 Hakkebakkeskogen avdelinger representert i flere bydeler: Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Grorud og Østensjø.

Alle våre avdelinger holder til i private eneboliger. Lokalene har et hjemlig preg som er sikret og tilpasset for barnehagedrift, og de benyttes kun til barnehage. I tilknytting til hver avdeling er det inn-gjerdet ute-areal som vi benytter som lekeplass for barna med lekeapparater, sandkasse, huskestativ og sklie m.m.

Avdelingene benytter nærområdene for turer, og vi drar ofte på besøk til andre avdelinger. Besøk mellom avdelingene er noe både barna og voksne setter stor pris på. Vi er en stor organisasjon med en unik mulighet til samarbeid mellom flere avdelinger for inspirasjon og utveksling av ideer for ulike aktiviteter. Dette er også en stor fordel for våre 10 barnehagelærere som alltid har kolleger å samarbeide med om det pedagogiske innholdet.

Nøkkelopplysninger:

  • Våre åpningstider er mellom kl. 07:30 og 16:30
  • 300,- i mat penger inkluderer alle måltider, frukt og drikke. Frokost inngår ikke. Det lages varme måltider flere ganger i uken, og vi har fokus på sunn kvalitets mat som lages fra grunnen.
  • Barnehagen dekker alle utgifter til turer og lignende, det samles således aldri inn noe penger fra foreldre utover oppholds avgiften.
  • Hele juli er det sommerferie og alle avdelinger holder derfor stengt f.o.m 1. juli t.o.m. 31. juli.
  • Det er Juleferie hele romjulen og avdelingene stenger kl 12:00 lillejuleaften
  • Påskeferie fra Palmesøndag til 2. Påskedag.
  • Det avholdes 5 planleggingsdager pr. barnehageår, og da er barnehagen stengt. Noen av plandagene er felles for alle våre avdelinger, men dato vil også variere fra avdeling til avdeling. Du vil få beskjed fra din pedagogiske veileder.
  • Ingen dugnad for foreldrene, alt utføres av våre ansatte.
  • MyKid Kommunikasjonsløsning mellom barnehagen og foreldre.

Organisering

I hver avdeling er det 8 barn i alderen 9 måneder – 3 år. Det er 2 assistenter som har det daglige ansvaret under ledelse av en pedagogisk veileder som er der en dag pr. uke. Barnehagelæreren har det overordnede ansvaret for det pedagogiske innholdet i barnehagen, og har som oppgave å observere, veilede og tilrettelegge for gode rutiner gjennom hverdagen. Det samarbeides også tett med de andre 7 førskolelærerne våre om det pedagogiske innholdet. Det er også pedagogen sitt ansvar å påse at avdelingen har det utstyret den trenger, og tilkalle vaktmester om det er noe som krever vedlikehold.

Ved sykdom skal barnehagelærer skaffe vikar. Vi har vår egen vikarliste med ringevikarer som vi først og fremst benytter. I perioder med mye sykdom benytter vi oss i tillegg av vikarbyrå i den grad det er nødvendig. Hvis vi har en situasjon der begge assistentene er syke i en avdeling, så er det pedagogisk veileder som kommer sammen med en vikar. I tillegg vil vi strebe etter å benytte vikarer som kjenner barnegruppen i størst mulig grad.

Vår administrasjon holder til på Kolbotn i Oppegård kommune. Her har daglig leder, styrer, inntaksansvarlig og kvalitetskoordinator kontor. Kvalitetskoordinator er rundt i alle våre avdelinger og kontrollerer at alt er i orden med sikkerhet, hygiene og pedagogisk innhold. Hun er utdannet barnehagelærer og fungerer som et aktivt bindeledd mellom de ulike avdelingene og administrasjonen.

Det avholdes drifts- og evaluerings møter mellom administrasjonen og de pedagogiske veilederne i våre lokaler på Trollåsen. Pedagogene har i tillegg egne møter her i administrasjonslokalene med tanke på å kvalitetssikre og videreutvikle det pedagogiske innholdet i alle våre avdelinger.

Vi har en vaktmester som også har sin base på Kolbotn med tanke på lager, verktøy og utstyr til avdelingene.  Han kommer rundt til avdelingene etter behov slik at alt er som det skal med tanke på sikkerhet og vedlikehold av hus, uteområder og lekeapparater.

Alle våre avdelinger har tilsyn fra ulike etater både med tanke på helse, pedagogisk innhold, el-sikkerhet og brann sikkerhet. Ved ledige plasser foretas alle inntak av barn i dialog med det aktuelle barnehagekontoret.