Velkommen til Nøtteliten og Hakkebakkeskogen AS !

Vi er Norges største og eldste familiebarnehagekjede, og har siden oppstarten i 1996 åpnet tilsammen 31 familiebarnehager i Oslo og Bærum. Alle våre avdelinger i Bærum heter Nøtteliten , og i Oslo heter alle avdelinger Hakkebakkeskogen . Vår felles administrasjon ligger på Trollåsen rett utenfor Oslo.

Våre betingelser er blant de beste i Norge: Ingen depositum, 1 mnd oppsigelsestid, 1 gratis måltid (Ingen matpakke nødvendig), varm mat 3-5 ganger i uken, gratis turer m.m. (Ingen foreldrekasse).

Våre avdelingers gjennomsnitt score på Foreldreundersøkelsen utført av UDIR hvert år har vært helt i Norgestoppen. På Foreldreundersøkelsen i 2019 hadde vi hele 6 av våre barnehager toppscore 5 i snitt, samt at 6 barnehager hadde 4,8-4,9 i snitt. I 2020 hadde vi nesten like bra resultat, da var det 5 barnehager som oppnådde toppkarakter 5, og 6 med snitt 4,8-4,9. Kun 50-70 barnehager, av over 6000, i Norge oppnår toppkarakter 5 i snitt hvert år. Våre kunder er med andre ord veldig fornøyd med barnehagetilbudet vårt.

Utover grunnbemanning har vi også 1 utdannet Barnehagelærer ansatt som kvalitets-koordinator. Hun følger opp sikkerhet, renhold og samarbeider med våre 9 andre Barnehagelærere om det pedagogiske innholdet i alle våre avdelinger. Vi har også 2 vaktmestere som sikrer at alle feil og mangler blir fortløpende utbedret.

76

Engasjerte medarbeidere

248

Glade barn

Nøkkelinformasjon:

 • Åpningstid 07:30 – 16:30
 • Makspris + 300,- mat i 11 mnd. Juli betalingsfri.
 • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og 2 måltider(1 måltid gratis).
 • Ingen matpakke nødvendig hvis barnet spiser frokost hjemme.
 • Varm mat flere ganger i uken
 • 1 måneds oppsigelsestid.
 • Ingen dugnad.
 • Ingen depositum/innskudd.
 • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.
 • MyKid kommunikasjonsløsning mellom barnehagen og foreldre.

Søk om plass

Søknadsprosessen og oversikt over ledige barnehageplasser.

Jobb hos oss

Flere faglig sterke medarbeidere søkes kontinuerlig, ta kontakt!

Hvorfor velge oss?

Fordeler i Nøtteliten og Hakkebakkeskogen AS

Trykk på pilene ovenfor for å bla til hver fane for å lese mer om hver fordel.

 • Helt i Norgestoppen på brukerundersøkelser fra Utdanningsdirektoratet.
 • Ingen dugnad for foreldre
 • 9 utdannede barnehagelærere sammarbider om det pedagogiske innholdet i alle avdelingene.
 • 1 gratis måltid og sunne varme måltider
 • Lang erfaring, drevet over 26 barnehager siden oppstart i 1996
 • Ingen foreldrekasse. Barnehagen dekker alle kostnader til turer som bondegård og sansehuset.
 • Fordelaktig vikarløsning
 • MyKid kommunikasjonsløsning mellom barnehagen og foreldre
 • Fordel for små barn med små barnegrupper i familiære omgivelser

Fornøyde kunder

Hver år er det kun mellom 50-100 barnehager, av over 6000, i Norge som oppnår toppkarakter 5 i snitt på Foreldreundersøkelsen til UDIR. 6 av våre barnehager var blant disse i 2019 og 5 i 2020! I tillegg fikk 6 barnehager 4,8-4,9 i snitt hvert år. Foreldre er med andre ord veldig godt fornøyd med barnehagetilbudet i våre barnehager.

Ingen dugnad

Foreldre deltar ikke på dugnader i våre avdelinger. Dette utføres av de ansatte på fredag etter Kristelig himmelfartsdag. Barnehagene holder stengt på denne inneklemte dagen for å utføre de arbeidsoppgavene som normalt hører til dugnad.

Våre barnehagelærere samarbeider

Vi har et bredt faglig samarbeid på tvers av alle avdelingene. Med i alt 9 utdannede barnehagelærere i staben, så trygger dette samarbeidet et grundig fundament for det pedagogiske innholdet i alle avdelingene. Barnehagelærerne utvikler årsplaner til hver avdeling i samarbeid med styrer og kvalitets-koordinator.

Sunn mat laget fra grunnen av

Barnehagen serverer to måltider hver dag, hvorav barnehagen dekker kostnaden for det ene, samt all frukt og drikke. Vi har varm mat flere ganger i uken, med fokus på sunn kvalitets-mat som lages fra grunnen. Skal barnet ditt spise frokost i barnehagen, så må den tas med.

Vi er Norges eldste og største familiebarnehagekjede

Vår eier åpnet den første familiebarnehagen i 1996 i Oslo. Siden den gang har vi åpnet tilsammen 26 avdelinger i Oslo og Bærum. Vi er således den eldste og største familiebarnehagekjeden i Norge. Vår lange erfaring er noe som kommer alle barn, ansatte og foreldre til gode. Vi har utviklet trygge, stabile og velutstyrte avdelinger med pedagogisk tilrettelagt innhold tilpasset den yngste aldersgruppen.

Gratis turer

Barnehagen dekker alle kostnader til utflukter som bondegårdsturer, Sansehuset m.m. Ingen foreldrekasse.

Vi har en fordelaktig vikarordning

Vi har en egen vikardatabase med flere ringevikarer som følges opp med tanke på tilgjengelighet hver uke. Våre avdelinger kan ikke gå underbemannet og det settes alltid inn vikar ved sykdom eller annet fravær hos assistentene våre. I de tilfeller hvor begge assistenter blir syke har vi også en ordning hvor barnehagelærer må være tilstede. Dette sikrer at det alltid er en person som barna kjenner til stede i avdelingen.

Små grupper med barn, stabilt personale

De fleste barna som starter hos oss har ikke gått i barnehage tidligere. Vi er derfor det første møte med en barnehagehverdag for det enkelte barnet. Dette er vi svært bevisste på, og vi streber etter å gjøre denne overgangen rolig og trygg for barnet ved å gjøre individuelle tilpasninger. Det er totalt 8 barn i gruppen, noe som gir en god atmosfære i avdelingen. Med to assistenter å forholde seg til får barnet en trygg ramme i forhold til antall omsorgpersoner det skal lære å kjenne.

Visjoner og mål

Vi ønsker å legge grunnlaget for en god samfunnsborger og et godt liv.

Vi vil at barnet skal:

 • Kunne ta og opprettholde kontakt med andre.
 • Utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne.
 • Utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet.
 • Kunne ta andres rolle og se en sak fra flere synsvinkler.
 • Kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre.
 • Utvikle et godt muntlig språk.