Nøkkelinformasjon:

  • Åpningstid 07:30 – 16:30
  • Makspris Oslo 2990,- Makspris Bærum 3040,- + 300,- mat, totalt 3290,- i Oslo og 3340,- i Bærum pr mnd i 11 mnd. Juli betalingsfri.
  • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og alle måltider bortsett fra frokost.
  • Varm mat flere ganger i uken
  • 1 måneds oppsigelsestid.
  • Ingen depositum/innskudd.
  • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.