Blommenholmveien

Barnehagen vår i Blommenholmveien 21 ligger i et rolig villaområde på Blommenholm.

Vi har skogen og fine friområder nesten rett utenfor døren, og her er det gode muligheter for spennende turer og lek på store, åpne gressletter. Det går turvei både i retning Bekkestua og mot Sandvika langs Engervannet.
Barnehagen ligger omtrent 3 min gange fra Stasjonsveien, der vi også har en avdeling. Det er heller ikke langt til avdelingene i Hans Øverlands vei og Ramstadåsveien. Her ligger alt til rett for hyppige besøk og tett samarbeid mellom barnehagene våre.

Inne disponerer barnehagen luftige rom som innbyr til lek og kreativitet. Vi har hele første etasje i en enebolig til disposisjon, og utenfor et eget uteområde som er tilrettelagt for de minste barna. I vår fullt utstyrte kjøkken lages det varm mat flere ganger i uken.

I Blommenholmveien har vi 8 barn i alderen 1-3 år. De tas hånd om av to erfarne barnehagemedarbeidere og pedagogisk veileder som er til stede en fast dag i uken. Personalet er opptatt av å se det enkelte barnet og å gi barna gode, trygge barnehagedager med nærhet, omsorg og varierte aktiviteter. Pedagogen har overordnet pedagogisk ansvar for å tilrettelegge for et trygt og utviklende miljø, men hos oss er også assistentene aktivt deltakende i planlegging, tilrettelegging og evaluering. Du vil som forelder alltid kunne ta opp ting med din pedagogiske veileder, selvfølgelig også utenom den faste dagen.

Vi legger stor vekt på sosial kompetanse, lek og språkutvikling. Vi er opptatt av at barna skal ha det trygt og stabilt siden dette ofte er barnets første møte med barnehagehverdagen. Da vi er små grupper, vil vi enkelt kunne gjøre individuell tilpasning til den enkelte familie. Vi vektlegger derfor god daglig kommunikasjon med foresatte.

Kom inn og bli kjent med oss, se med egne øyne hvor fint vi har det i vår barnehage.

Hvorfor velge oss?

Fornøyde kunder

Hver år er det kun mellom 50-100 barnehager, av over 6000, som oppnår toppkarakter 5 i snitt på Foreldreundersøkelsen til UDIR. 6 av våre barnehager var blant disse i 2019! Foreldre er med andre ord veldig godt fornøyd med barnehagetilbudet i våre barnehager.

Vi er Norges eldste og største familiebarnehagekjede

Vår eier åpnet den første familiebarnehagen i 1996 i Oslo. Siden den gang har vi åpnet tilsammen 30 avdelinger i Oslo og Bærum. Vi er således den eldste og største familiebarnehagekjeden i Norge. Vår lange erfaring er noe som kommer alle barn, ansatte og foreldre til gode. Vi har utviklet trygge, stabile og velutstyrte avdelinger med pedagogisk tilrettelagt innhold tilpasset den yngste aldersgruppen.

Våre barnehagelærere samarbeider

Vi har et bredt faglig samarbeid på tvers av alle avdelingene i både Nøtteliten- og Hakkebakkeskogen. Med i alt 10 utdannede barnehagelærer i staben, så trygger dette samarbeidet et grundig fundament for det pedagogiske innholdet i alle avdelingene. Barnehagelærerne utvikler felles årsplan i samarbeid med styrer og kvalitetskoordinator, og i tillegg så har den enkelte avdeling også en individuell tilpasset årsplan.

Vi har en fordelaktig vikarordning

Vi har en egen vikardatabase med flere ringevikarer som følges opp med tanke på tilgjengelighet hver uke. Våre avdelinger kan ikke gå underbemannet og det settes alltid inn vikar ved sykdom eller annet fravær hos assistentene våre. I de tilfeller hvor begge assistenter blir syke har vi også en ordning hvor barnehagelærer må være tilstede. Dette sikrer at det alltid er en person som barna kjenner til stede i avdelingen.

Små grupper med barn, stabilt personale

De fleste barna som starter hos oss har ikke gått i barnehage tidligere. Vi er derfor det første møte med en barnehagehverdag for det enkelte barnet. Dette er vi svært bevisste på, og vi streber etter å gjøre denne overgangen rolig og trygg for barnet ved å gjøre individuelle tilpasninger. Det er totalt 8 barn i gruppen, noe som gir en god atmosfære i avdelingen. Med to assistenter å forholde seg til får barnet en trygg ramme i forhold til antall omsorgpersoner det skal lære å kjenne.

Sunn mat laget fra grunnen av

Barnehagen serverer to måltider hver dag, hvorav barnehagen dekker kostnaden for det ene, samt all frukt og drikke. Vi har varm mat flere ganger i uken, med fokus på sunn kvalitets-mat som lages fra grunnen. Skal barnet ditt spise frokost i barnehagen, så må den tas med.

Gratis turer

Barnehagen dekker alle kostnader til utflukter som bondegårdsturer, Sansehuset m.m. Ingen foreldrekasse.

Nøkkelinformasjon:

  • Åpningstid 07:30 – 16:30
  • Makspris + 300,- mat i 11 mnd. Juli betalingsfri.
  • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og 2 måltider(1 måltid gratis).
  • Ingen matpakke nødvendig hvis barnet spiser frokost hjemme.
  • Varm mat flere ganger i uken
  • 1 måneds oppsigelsestid.
  • Ingen dugnad.
  • Ingen depositum/innskudd.
  • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.
  • MyKid kommunikasjonsløsning mellom barnehagen og foreldre.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Rikke Alræk
Send epost
Tlf: 90 62 40 20

Daglig leder/Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Blommenholmveien 21

Besøksadresse:
Blommenholmveien 21
1365 Blommenholm
Tlf: 922 23 170

Postadresse:
Lienga 6
1414 Trollåsen