Biskop Heuchs vei, Voldsløkka

Hakkebakkeskogen familiebarnehage, avdeling Biskop Heuchs vei, ligger idyllisk til i første etasje i et bolighus, helt inntil Voldsløkka. Herfra har vi kort avstand til Voldsløkka hvor vi har enorme gressletter å boltre oss på. Her er det også en fin lekeplass vi benytter oss av.

Barnehagen har en solrik, oversiktlig og fin hage. Her er det god boltreplass for barna. Om høsten spiser vi rips av vår egen gigantiske ripsbusk.

Innvending består barnehagen av en gang, et stort oppholdsrom/lekerom, kjøkken, bad, lekerom og et soverom. Veggene har lyse fine farger, og innredningen legger godt til rette for spennende lek og aktiviteter for barna.

I Biskop Heuchs vei er det 8 barn mellom 1-3 år, 2 assistenter og 1 pedagogisk veileder som er til stede en fast dag i uken. For oss i barnehagen er det viktig å se hvert enkelt barn, og at trygghet, nærhet og omsorg skal prege barnehagen.

Den pedagogiske veilederen har det overordnede ansvaret for tilretteleggingen av et trygt og utviklende miljø, men assistentene har også en aktiv rolle når det gjelder planlegging og tilretteleggelse. For deg som forelder er det alltid mulig å ta opp ting med den pedagogiske veilederen, også utenom pedagogens faste dag i avdelingen.

Vi legger vekt på sosial kompetanse, lek og språkutvikling. Vi er opptatt av at barna skal ha en trygg og stabil hverdag. God daglig kommunikasjon med hjemmet er viktig for oss.

Hvorfor velge oss?

Fordeler i Nøtteliten og Hakkebakkeskogen AS

Trykk på pilene ovenfor for å bla til hver fane for å lese mer om hver fordel.

 • Helt i Norgestoppen på brukerundersøkelser fra Utdanningsdirektoratet.
 • Ingen dugnad for foreldre
 • 9 utdannede barnehagelærere sammarbider om det pedagogiske innholdet i alle avdelingene.
 • 1 gratis måltid og sunne varme måltider
 • Lang erfaring, drevet over 30 barnehager siden oppstart i 1996
 • Ingen foreldrekasse. Barnehagen dekker alle kostnader til turer som bondegård og sansehuset.
 • Fordelaktig vikarløsning
 • Fordel for små barn med små barnegrupper i familiære omgivelser

Fornøyde kunder

Hver år er det kun mellom 50-100 barnehager, av over 6000, i Norge som oppnår toppkarakter 5 i snitt på Foreldreundersøkelsen til UDIR. 6 av våre barnehager var blant disse i 2019 og 5 i 2020! I tillegg fikk 6 barnehager 4,8-4,9 i snitt hvert år. Foreldre er med andre ord veldig godt fornøyd med barnehagetilbudet i våre barnehager.

Ingen dugnad

Foreldre deltar ikke på dugnader i våre avdelinger. Dette utføres av de ansatte på fredag etter Kristelig himmelfartsdag. Barnehagene holder stengt på denne inneklemte dagen for å utføre de arbeidsoppgavene som normalt hører til dugnad.

Våre barnehagelærere samarbeider

Vi har et bredt faglig samarbeid på tvers av alle avdelingene. Med i alt 9 utdannede barnehagelærere i staben, så trygger dette samarbeidet et grundig fundament for det pedagogiske innholdet i alle avdelingene. Barnehagelærerne utvikler årsplaner til hver avdeling i samarbeid med styrer og kvalitets-koordinator.

Sunn mat laget fra grunnen av

Barnehagen serverer to måltider hver dag, hvorav barnehagen dekker kostnaden for det ene, samt all frukt og drikke. Vi har varm mat flere ganger i uken, med fokus på sunn kvalitets-mat som lages fra grunnen. Skal barnet ditt spise frokost i barnehagen, så må den tas med.

Vi er Norges eldste og største familiebarnehagekjede

Vår eier åpnet den første familiebarnehagen i 1996 i Oslo. Siden den gang har vi åpnet tilsammen 27 avdelinger i Oslo og Bærum. Vi er således den eldste og største familiebarnehagekjeden i Norge. Vår lange erfaring er noe som kommer alle barn, ansatte og foreldre til gode. Vi har utviklet trygge, stabile og velutstyrte avdelinger med pedagogisk tilrettelagt innhold tilpasset den yngste aldersgruppen.

Gratis turer

Barnehagen dekker alle kostnader til utflukter som bondegårdsturer, Sansehuset m.m. Ingen foreldrekasse.

Vi har en fordelaktig vikarordning

Vi har en egen vikardatabase med flere ringevikarer som følges opp med tanke på tilgjengelighet hver uke. Våre avdelinger kan ikke gå underbemannet og det settes alltid inn vikar ved sykdom eller annet fravær hos assistentene våre. I de tilfeller hvor begge assistenter blir syke har vi også en ordning hvor barnehagelærer må være tilstede. Dette sikrer at det alltid er en person som barna kjenner til stede i avdelingen.

Små grupper med barn, stabilt personale

De fleste barna som starter hos oss har ikke gått i barnehage tidligere. Vi er derfor det første møte med en barnehagehverdag for det enkelte barnet. Dette er vi svært bevisste på, og vi streber etter å gjøre denne overgangen rolig og trygg for barnet ved å gjøre individuelle tilpasninger. Det er totalt 8 barn i gruppen, noe som gir en god atmosfære i avdelingen. Med to assistenter å forholde seg til får barnet en trygg ramme i forhold til antall omsorgpersoner det skal lære å kjenne.

Nøkkelinformasjon:

 • Åpningstid 07:30 – 16:30
 • Makspris + 300,- mat i 11 mnd. Juli betalingsfri.
 • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og 2 måltider(1 måltid gratis).
 • Ingen matpakke nødvendig hvis barnet spiser frokost hjemme.
 • Varm mat flere ganger i uken
 • 1 måneds oppsigelsestid.
 • Ingen dugnad.
 • Ingen depositum/innskudd.
 • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.
 • MyKid kommunikasjonsløsning mellom barnehagen og foreldre.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Armin Karimian
Send epost
Tlf: 45 65 05 81

Daglig Leder/Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Biskop Heuchsvei
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Biskop Heuchsvei 6
0871 Oslo
Tlf: 456 34 952

Postadresse:
Lienga 6
1414 Trollåsen