Ullernveien

Avdelingen i Ullernveien holder til i et idyllisk rødt hus på en liten kolle på Ullern. Her har vi et spennende og variert uteområde med skogsterreng. Ofte har vi besøk av ekorn som lager morsom underholdning i trærne.

Inne har vi flere rom som gir oss god mulighet til å dele barnegruppen for ulike leker og aktiviteter. Lokalene er lyse og luftige, og her trives vi godt.

I området rundt oss har vi mulighet til å gå turer til flere ulike lekeplasser. Trikken stopper like ved, så innimellom drar vi på lengere turer, eller er sammen med avdelingen i Dr. Rustads vei.

I Ullernveien er det 8 barn mellom 1 og 3 år, 2 assistenter og pedagogisk leder en dag pr uke. Assistentene er opptatt av å gi barna gode og trygge barnehagedager med nærhet, omsorg og varierte aktiviteter.

Det er pedagogisk veileder som er ansvarlig for å tilrettelegge for det pedagogiske opplegget i avdelingen, alltid i tett samarbeid med assistentene. Når pedagogisk leder ikke er i barnehagen er det mulighet for kontakt pr mail eller telefon om det skulle være noe dere ønsker å ta opp.

Tett samarbeid med foreldrene er viktig for oss. Vi er en liten gruppe, og har gode muligheter til å tilpasse oss og ta hensyn til ulike behov. Tiden hos oss er barnas første møte med barnehage, og vi ønsker å gi gode erfaringer, opplevelser og basiskompetanse. I planene våre vektlegger vi lek, språkutvikling og sosial kompetanse.

Hvorfor velge oss?

Fornøyde kunder

Hver år er det kun mellom 50-100 barnehager, av over 6000, som oppnår toppkarakter 5 i snitt på Foreldreundersøkelsen til UDIR. 6 av våre barnehager var blant disse i 2019! Foreldre er med andre ord veldig godt fornøyd med barnehagetilbudet i våre barnehager.

Vi er Norges eldste og største familiebarnehagekjede

Vår eier åpnet den første familiebarnehagen i 1996 i Oslo. Siden den gang har vi åpnet tilsammen 30 avdelinger i Oslo og Bærum. Vi er således den eldste og største familiebarnehagekjeden i Norge. Vår lange erfaring er noe som kommer alle barn, ansatte og foreldre til gode. Vi har utviklet trygge, stabile og velutstyrte avdelinger med pedagogisk tilrettelagt innhold tilpasset den yngste aldersgruppen.

Våre barnehagelærere samarbeider

Vi har et bredt faglig samarbeid på tvers av alle avdelingene i både Nøtteliten- og Hakkebakkeskogen. Med i alt 10 utdannede barnehagelærer i staben, så trygger dette samarbeidet et grundig fundament for det pedagogiske innholdet i alle avdelingene. Barnehagelærerne utvikler felles årsplan i samarbeid med styrer og kvalitetskoordinator, og i tillegg så har den enkelte avdeling også en individuell tilpasset årsplan.

Vi har en fordelaktig vikarordning

Vi har en egen vikardatabase med flere ringevikarer som følges opp med tanke på tilgjengelighet hver uke. Våre avdelinger kan ikke gå underbemannet og det settes alltid inn vikar ved sykdom eller annet fravær hos assistentene våre. I de tilfeller hvor begge assistenter blir syke har vi også en ordning hvor barnehagelærer må være tilstede. Dette sikrer at det alltid er en person som barna kjenner til stede i avdelingen.

Små grupper med barn, stabilt personale

De fleste barna som starter hos oss har ikke gått i barnehage tidligere. Vi er derfor det første møte med en barnehagehverdag for det enkelte barnet. Dette er vi svært bevisste på, og vi streber etter å gjøre denne overgangen rolig og trygg for barnet ved å gjøre individuelle tilpasninger. Det er totalt 8 barn i gruppen, noe som gir en god atmosfære i avdelingen. Med to assistenter å forholde seg til får barnet en trygg ramme i forhold til antall omsorgpersoner det skal lære å kjenne.

Sunn mat laget fra grunnen av

Barnehagen serverer to måltider hver dag, hvorav barnehagen dekker kostnaden for det ene, samt all frukt og drikke. Vi har varm mat flere ganger i uken, med fokus på sunn kvalitets-mat som lages fra grunnen. Skal barnet ditt spise frokost i barnehagen, så må den tas med.

Gratis turer

Barnehagen dekker alle kostnader til utflukter som bondegårdsturer, Sansehuset m.m. Ingen foreldrekasse.

Nøkkelinformasjon:

  • Åpningstid 07:30 – 16:30
  • Makspris + 300,- mat i 11 mnd. Juli betalingsfri.
  • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og 2 måltider(1 måltid gratis).
  • Ingen matpakke nødvendig hvis barnet spiser frokost hjemme.
  • Varm mat flere ganger i uken
  • 1 måneds oppsigelsestid.
  • Ingen dugnad.
  • Ingen depositum/innskudd.
  • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.
  • MyKid kommunikasjonsløsning mellom barnehagen og foreldre.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Renate Brustad
Send epost
Tlf: 950 10 177

Daglig Leder/Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Ullernveien
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Ullernveien 9
0280 Oslo
Tlf: 456 35 196

Postadresse:

Nøtteliten og Hakkebakkeskogen AS
Postboks 474 Bedrifssenteret
1411 Kolbotn