Kastanjeveien

Kastanjeveien er en avdeling som ligger fint til i et hyggelig nabolag på Grefsen, med utsikt over hele Oslo. Vi har med kort vei til trikken utallige turmuligheter, med byen «foran oss» og Nordmarka «bak oss». Vår beliggenhet gir oss muligheter til å besøke teknisk museum, mate ender ved Akerselva, teaterbesøk på Torshov/ Nydalen, skogturer, samt en rekke lekeplasser ved Jupiterveien og ved Grefsen skole.

Vi bruker aktivt biblioteket på Sandaker. Vi jobber hele tiden for å finne bøker som er tilpasset de barna vi har på avdelingen. Vi tar også med barna på biblioteket.

Vi ser aktiv utelek og variert kosthold som en viktig del av barnas hverdag.

Vi mener den viktigste forutsetningen for at barn lærer er trygghet, og jobber kontinuerlig for at alle barn skal føle tilhørighet i barnegruppen, med støttende voksne som gode forbilder.

Vi har i Kastanjeveien 8 barn i alderen 1-3 år. Våre satsningsområder er språk og sosial kompetanse. Vi mener leken er den viktigste læringsarenaen for barn i denne alderen.

Vi har som mål å komme oss ut hver dag, og på tur en dag i uken.

Pedagogisk veileder er til stede en dag i uken, men er tilgjengelig for foreldre og ansatte hele uken på telefon og e-post.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Hilde Hadland
Send epost
Tlf: 92 484 645

Økonomisjef:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Kastanjeveien
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Kastanjeveien 8 B
0487 Oslo
Tlf: 456 35 152

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen