Kolderupsvei 5

Kolderupsvei 5 ligger idyllisk til på Disen. Barnehagen ligger i et rolig villastrøk med kort vei til turområder året rundt. Vi går også ofte på besøk til naboavdelingen i Kolderupsvei 2.

Inne disponerer barnehagen åpne og lyse rom som innbyr til lek og kreativitet. Ute har vi et solrikt og koselig lekeområdet.

I Kolderupsvei 5 har vi 8 barn i alderen 1-3 år, 2 assistenter og 1 pedagogisk veileder som er til stedet en fast dag i uken. Personalet legger stor vekt på å se det enkelte barnet, hos oss er nærhet og omsorg de viktigste verdiene vi formidler i løpet av en barnehagehverdag.

Pedagogen har et overordnede pedagogiske ansvaret for å tilrettelegge for et trygt og utviklende miljø, men hos oss er også assistentene aktivt deltakende i planlegging og tilretteleggelse.

Du vil som foreldre alltid kunne ta opp ting med din pedagogiske veileder, selvfølgelig også utenom den faste dagen.

Vi legger stor vekt på sosial kompetanse, lek og språkutvikling. Vi er opptatt av at barna skal få et trygt og stabilt møte med avdelingen siden dette ofte er barnets første møte med barnehagehverdagen. Da vi er små grupper, vil vi enkelt kunne gjøre individuell tilpasning til den enkelte familien. Vi vektlegger derfor god daglig kommunikasjon med foresatte. Kom inn og bli kjent med oss, se med egne øyne hvor fint vi har det i vår barnehage.

Kom inn og bli kjent med oss, se med egne øyne hvor fint vi har det i vår barnehage.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Marianne Støylen
Send epost
Tlf: 996 91 984

Økonomisjef:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Kolderupsvei 5
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Kolderupsvei 5 B
0587 Oslo
Tlf: 456 34 951

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen