Vækerøveien

Vækerøveien ligger i et stort bolighus sentralt på Røa. Vi har butikk, bibliotek, en stor fin lekeplass og et lite skogholt i umiddelbar nærhet som gir oss fine turmuligheter. Det finnes også en annen barnehage som vi samarbeider med.

Barnehagen har en fin solrik hage med både, sklie, huske og sandkasse som innbyr for god lek for de yngste. Oppe i 2. etasje disponerer vi store, lyse lokaler med en flott utsikt. Her er det gode muligheter for flere typer aktiviteter for barna.

I Vækerøveien har vi 8 barn i alderen 1-3 år, 2 assistenter og 1 pedagogisk veileder som er til stede en fast dag i uken. Assistentene legger stor vekt på å se det enkelte barnet, hos oss er trygghet og nærhet de viktigste verdiene vi formidler i løpet av en barnehagehverdag.

Pedagogen har det overordnede pedagogiske ansvaret for å tilrettelegge for et trygt og utviklende miljø, men hos oss er også assistentene aktivt deltakende i planlegging og tilretteleggelse. Du vil som foreldre alltid kunne ta opp ting med din pedagogiske veileder, selvfølgelig også utenom den faste dagen.

Vi legger stor vekt på sosial kompetanse, lek og språkutvikling. Vi er opptatt av at barna skal få et trygt og stabilt møte med avdelingen siden dette ofte er barnets første møte med barnehagehverdagen. Vi har små grupper og har derfor stor mulighet til å styre dagene ut fra de behovene som til enhver tid er i barnegruppen. Det er derfor viktig for oss med god daglig kommunikasjon med foreldrene.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Annika Agelin
Send epost
Tlf: 930 13 128

Økonomisjef:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Vækerøveien
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Vækerøveien 184
0751 Oslo
Tlf: 456 35 176

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen