Fagerstrandveien

Fagerstrandveien ligger som en enebolig i et hyggelig villaområde på Strand.

Fagerstrandveien ligger fint plassert med turmuligheter til fotballbane, lekeplasser, skogsområder og andre avdelinger i Nøtteliten Familiebarnehage. Personalet har fokus på å gå mye og ofte på tur, og benytte seg av barnehagens fine beliggenhet. Barnehagen har store fine lokaler, og gir god plass inne og ute til barns fysiske utfoldelse. Personalet er opptatt av å gi barna et variert kosthold og har fokus på å lage mat fra bunnen av. Vi i personalgruppen er også opptatt av å gjøre inne- og uteområdene inspirerende for
barn å leke og utvikle seg i.

Alle barnehagens ansatte har jobbet med barn i flere år. Vi ser aktiv utelek og variert kosthold som en viktig del av barnas hverdag. Vi mener den viktigste forutsetningen for at barn lærer er trygghet, og jobber kontinuerlig for at alle barn skal føle tilhørighet i barnegruppen, med støttende voksne som gode forbilder. Vi har i Fagerstrandveien 8 barn i alderen 1-3 år. Våre satsingsområder er språk og sosial kompetanse. Vi mener leken er den viktigste læringsarenaen for barn i denne alderen. Vi har som mål å komme oss ut hver dag, og på tur en dag i uken.

Pedagogisk veileder er til stede en dag i uken, men er tilgjengelig for foreldre og ansatte hele uken på telefon og epost.

Nøkkelinformasjon:

  • Åpningstid 07:30 – 16:30
  • Makspris 3135,- + 300,- mat, totalt 3435,- pr mnd i 11 mnd. Juli betalingsfri.
  • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og alle måltider bortsett fra frokost.
  • Varm mat flere ganger i uken
  • 1 måneds oppsigelsestid.
  • Ingen depositum/innskudd.
  • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Kjersti Espeland Nilsen
Send epost
Tlf: 951 63 983

Daglig leder/Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Fagerstrandveien
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Fagerstrandveien 79
1363 Høvik
Tlf: 960 49 558

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen