Festningsveien

Avdeling Festningsveien ligger sentralt til på Stabekk. Den ligger i underetasjen på et hus og har store og hyggelige lokaler. Barnehagen har et godt utgangspunkt for fine turer. Vi bruker nærmiljøet mye, både lekeplasser, andedammer, Bekkestua med bibliotek og brannstasjon. Vi besøker også andre Nøtteliten avdelinger. Noen ganger drar vi litt lenger og tar bussen til Oslo eller Fornebuparken. Barnehagen har en fin og stor utelekeplass som gir grunnlag for variert og motorisk utelek. Inne i barnehagen er det hyggelige lokaler med flere lekerom. Dette gir mulighet for flere lekearenaer og for å dele gruppen.

I Festningsveien har vi 8 barn i alderen 1-3 år, 2 assistenter og 1 pedagogisk veileder som er tilstede en dag i uken. Assistentene legger stor vekt på å se det enkelte barn, og trygghet og omsorg er de viktigste verdiene vi formidler i løpet av barnehagehverdagen.

Pedagogen har det overordnede pedagogiske ansvaret for å tilrettelegge for et trygt og utviklende miljø, men hos oss er også assistentene aktivt deltagende i planlegging og tilretteleggelse. Du vil som foreldre alltid kunne ta opp ting med din pedagogiske veileder, også utenom den faste dagen.

For oss er det veldig viktig med et godt foreldresamarbeid. Vi vil inkludere foreldrene i vår virksomhet og holde dem oppdatert på deres barns hverdag. Da vi har små grupper, vil vi enkelt kunne gjøre individuell tilpasning til den enkelte familien. Vi vektlegger derfor god daglig kommunikasjon med foreldre.

Nøkkelinformasjon:

  • Åpningstid 07:30 – 16:30
  • Makspris 3135,- + 300,- mat, totalt 3435,- pr mnd i 11 mnd. Juli betalingsfri.
  • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og alle måltider bortsett fra frokost.
  • Varm mat flere ganger i uken
  • 1 måneds oppsigelsestid.
  • Ingen depositum/innskudd.
  • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Kjersti Espeland Nilsen
Send epost
Tlf: 951 63 983

Daglig leder/Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Festningsveien

Besøksadresse:
Festningsveien 20 C
1368 Stabekk
Tlf: 960 49 532

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen