Gamle Drammensvei

Gamle Drammensvei ligger i et hyggelig villastrøk på Stabekk. Foruten andre barnehager i nærheten som vi kan gå på besøk til og samarbeide med, har vi Ballerud golfbane og turstier rundt oss som gir fine turmuligheter.

Barnehagen har en stor solrik hage, med god boltreplass for barna. Inne er det store, lyse lokaler som innbyr til god og variert lek. Og på kjøkkenet lages det varm mat minst to ganger i uken.

I Gamle Drammensvei har vi 8 barn i alderen 1-3 år, 2 assistenter og 1 pedagogisk veileder som er til stede en fast dag i uken. Assistentene legger stor vekt på å se det enkelte barnet, hos oss er trygghet og nærhet de viktigste verdiene vi formidler i løpet av en barnehagehverdag.

Pedagogen har det overordnede pedagogiske ansvaret for å tilrettelegge for et trygt og utviklende miljø, men hos oss er også assistentene aktivt deltakende i planlegging og tilretteleggelse. Du vil som foreldre alltid kunne ta opp ting med din pedagogiske veileder, selvfølgelig også utenom den faste dagen.

Vi legger stor vekt på sosial kompetanse, lek og språkutvikling. Vi er opptatt av at barna skal få et trygt og stabilt møte med avdelingen siden dette ofte er barnets første møte med barnehagehverdagen. Vi har små grupper og har derfor stor mulighet til å styre dagene ut fra de behovene som til enhver tid er i barnegruppen. Det er derfor viktig for oss med god daglig kommunikasjon med foreldrene.

Nøkkelinformasjon:

  • Åpningstid 07:30 – 16:30
  • Makspris 3135,- + 300,- mat, totalt 3435,- pr mnd i 11 mnd. Juli betalingsfri.
  • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og alle måltider bortsett fra frokost.
  • Varm mat flere ganger i uken
  • 1 måneds oppsigelsestid.
  • Ingen depositum/innskudd.
  • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Åsne Graasvoll Lund
Send epost
Tlf: 959 46 477

Daglig leder/Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Gamle Drammensvei
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Gamle Drammensvei 70 A
1369 Stabekk
Tlf: 960 49 531

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen