Hans Øverlands vei

Avdelingen i Hans Øverlandsvei ligger i et rolig villastrøk på Høvik/Haslum. Foruten andre barnehager i nærheten som vi kan gå på besøk til og samarbeide med, har vi Ballerud golfbane og turstier rundt oss som gir fine turmuligheter. Butikken er heller ikke langt unna, og barna synes det er gøy å få være med på å handle mat her hver uke. Av og til drar vi også til biblioteket på Bekkestua eller i Sandvika.

Barnehagen har en stor og solrik hage, med et bittelite skogholt som gir mulighet for lange og spennende ekspedisjoner. Inne har vi luftige og lyse lokaler med et adskilt lekerom som gir fine muligheter til å dele gruppen for lek og ulike aktiviteter.

I Hans Øverlandsvei er det 8 barn mellom 1 og 3 år, to assistenter og pedagogisk leder tilstede en dag pr uke. Assistentene er opptatt av å gi barna gode og trygge barnehagedager med nærhet, omsorg og varierte aktiviteter. De dagene pedagogen ikke er i barnehagen, er det mulighet for å ta kontakt pr mail eller telefon om det er noe man ønsker å ta opp.

Selv om det er pedagogen som har det overordnede ansvaret for barnehagens innhold, lages planer i nært samarbeid med assistentene. Disse er med på å legge til rette for, gjennomføre og evaluere det som skjer på avdelingen.

Det er viktig for oss å ha et godt og tett samarbeid med foreldrene. Vi er en liten gruppe, og har mulighet til å styre dagene mye utfra de behovene som til enhver tid er i barnegruppen. Tiden hos oss er barnas første møte med barnehage, og vi ønsker å gi gode erfaringer, opplevelser og basiskompetanse. I planene våre vektlegger vi å legge til rette for god lek, stimulere språkutvikling og gi sosial kompetanse.

Nøkkelinformasjon:

  • Åpningstid 07:30 – 16:30
  • Makspris 3135,- + 300,- mat, totalt 3435,- pr mnd i 11 mnd. Juli betalingsfri.
  • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og alle måltider bortsett fra frokost.
  • Varm mat flere ganger i uken
  • 1 måneds oppsigelsestid.
  • Ingen depositum/innskudd.
  • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Bente Frislid
Send epost
Tlf: 936 12 778

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Daglig Leder/Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Fagerstrandveien
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Hans Øverlands vei 10
1363 Høvik
Tlf: 960 49 581

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen