Østeråsbakken

Østeråsbakken er en avdeling som sto ferdigstilt høsten 2014, og holder til i store fine lokaler. Avdelingen er plassert nær Eiksmarka, som gir gode turmuligheter både i skog og mark, samt lengre turer til byen.

Avdelingen har også store uteområder som er delt opp i to inngjerdede områder, og rett utenfor barnehagen ligger også et lite skogholt med mulighet for korte utflukter.

Vår avdeling preges av et meget nært samarbeid med barnas hjem. Assistentene har interesse for å benytte formingsaktiviteter til å skape et spennende estetisk fysisk innemiljø som innbyr til lek. De estetiske fagene er generelt viktig for oss i vårt arbeid med barna, med særlig vekt på musikk og forming.

Vi mener den viktigste forutsetningen for at barn lærer er trygghet, og jobber kontinuerlig for at alle barn skal føle tilhørighet i barnegruppen, med støttende voksne som gode forbilder.

Vi har i Østeråsbakken 8 barn i alderen 1-3 år. Våre satsingsområder er språk og sosial kompetanse. Vi mener leken er den viktigste læringsarenaen for barn i denne alderen.

Vi har som mål å komme oss ut hver dag, og på tur en dag i uken.

Pedagogisk veileder er til stede en dag i uken, men er tilgjengelig for foreldre og ansatte hele uken på telefon og epost.

Nøkkelinformasjon:

  • Åpningstid 07:30 – 16:30
  • Makspris 3135,- + 300,- mat, totalt 3435,- pr mnd i 11 mnd. Juli betalingsfri.
  • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og alle måltider bortsett fra frokost.
  • Varm mat flere ganger i uken
  • 1 måneds oppsigelsestid.
  • Ingen depositum/innskudd.
  • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Annika Agelin
Send epost
Tlf: 930 13 128

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Daglig Leder/Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Østeråsbakken
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Østeråsbakken 13
1361 Østerås
Tlf: 953 33 022

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen