Storengveien

Nøtteliten familiebarnehage, avdeling Storengveien, ligger fint til i første etasje i et bolighus på Jar. Herfra har vi kort avstand til store lekeområder ved Jar kirke, butikken, lekeplassen i Njålveien og Nøtteliten familiebarnehage avdeling Kyrres vei.

Barnehagen har en egen, oversiktlig og privat hage som er godt skjermet. Her har barna god plass til å leke fritt.

Innvending består barnehagen av en hall, et stort oppholdsrom, lekerom, et soverom/lekerom, kjøkken og bad. Veggene er i lyse, fine farger, og innredningen legger godt til rette for mange forskjellige aktiviteter for barna.

I Storengveien er det 8 barn mellom 1-3 år, 2 assistenter og 1 pedagogisk veileder som er til stede en fast dag i uken. For oss i barnehagen er det viktig å se hvert enkelt barn, og at trygghet, nærhet og omsorg skal prege barnehagen.

Den pedagogiske veilederen har det overordnede ansvaret for tilretteleggingen av et trygt og utviklende miljø, men assistentene har også en aktiv rolle når det gjelder planlegging og tilretteleggelse. For deg som forelder er det alltid mulig å ta opp ting med den pedagogiske veilederen, også utenom pedagogens faste dag i avdelingen.

Vi legger vekt på sosial kompetanse, lek og språkutvikling. Vi er opptatt av at barna skal ha en trygg og stabil hverdag.

Nøkkelinformasjon:

  • Åpningstid 07:30 – 16:30
  • Makspris 3135,- + 300,- mat, totalt 3435,- pr mnd i 11 mnd. Juli betalingsfri.
  • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og alle måltider bortsett fra frokost.
  • Varm mat flere ganger i uken
  • 1 måneds oppsigelsestid.
  • Ingen depositum/innskudd.
  • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Annika Agelin
Send epost
Tlf: 930 13 128

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Daglig Leder/Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Storengveien
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Storengveien 22
1358 Jar
Tlf: 960 49 462

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen