Tveterlia

Tveterlia ligger i en rolig blindvei på Haslum ikke langt fra Bekkestua, som med bibliotek og brannstasjon er et spennenende turmål. I barnehagen har vi en stor og solrik hage å boltre oss i. Den har akebakke om vinteren og spennende huler under bærbuskene om sommeren. I tillegg er det flere lekeplasser og fine turveier i nærmiljøet.

Innendørs har vi lyse og nyoppussede lokaler med god plass til lek. Vi har to store lekerom og fin mulighet til å dele barnegruppen for ulike aktiviteter.

I Tveterlia er det 8 barn mellom 1 og 3 år, to assistenter og pedagogisk leder tilstede en dag pr uke. Assistentene er opptatt av å gi barna gode og trygge barnehagedager med nærhet, omsorg og varierte aktiviteter.

Selv om det er pedagogen som har det overordnede ansvaret for barnehagens innhold, lages planer i nært samarbeid med assistentene. Disse er med på å legge til rette for, gjennomføre og evaluere alt som skjer på avdelingen. På dager pedagogisk veileder ikke er tilstede i barnehagen, er det mulig å ta kontakt på mail eller telefon om det er noe man ønsker å ta opp.

Tett samarbeid med foreldrene er viktig for oss. Vi er en liten gruppe, og har gode muligheter til å tilpasse oss og ta hensyn til ulike behov. Tiden hos oss er barnas første møte med barnehage, og vi ønsker å gi gode erfaringer, opplevelser og basiskompetanse. I planene våre vektlegger vi lek, språkutvikling og sosial kompetanse.

Nøkkelinformasjon:

  • Åpningstid 07:30 – 16:30
  • Makspris 3135,- + 300,- mat, totalt 3435,- pr mnd i 11 mnd. Juli betalingsfri.
  • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og alle måltider bortsett fra frokost.
  • Varm mat flere ganger i uken
  • 1 måneds oppsigelsestid.
  • Ingen depositum/innskudd.
  • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Bente Frislid
Send epost
Tlf: 936 12 778

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Daglig Leder/Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Tveterlia
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Tveterlia 6
1344 Haslum
Tlf: 960 49 528

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen