Velliveien

Velliveien ligger i et stille og idyllisk villastrøk på Jar med stort og fint uteområde. Avdelingen holder til i underetasjen og har store luftige oppholdsrom. Her er det lagt godt til rette for barnas fysiske utvikling.

I nær området ligger det en hestegård med mange hester som barna kan beundre. Det er også en stor akebakke i umiddelbar nærhet som er flittig i bruk hele vinterhalvåret.

Våre fokusområder er språkutvikling hos de minste, sang og musikk, natur og fysisk utfoldelse. I Velliveien har vi 8 barn i alderen 1-3 år, 2 assistenter og 1 pedagogisk veileder som er tilstede i barnehagen en fast dag i uken. Assistentene har ansvaret for den daglige driften og legger stor vekt på å se hvert enkelt barn i løpet av dagen. Trygghet og omsorg er noen av de viktigste verdiene vi formidler i løpet av en barnehagehverdag.

Pedagogen har ansvar for det overordnede pedagogiske tilbudet til barnehagen. Ansvaret går ut på å tilrettelegge for et trygt og utviklende miljø og veilede assistentene til å være aktive deltagere i det pedagogiske arbeidet. Som foreldre vil du alltid kunne ta opp ting med din pedagogiske veileder, også utenom den faste dagen i barnehagen.

Nøkkelinformasjon:

  • Åpningstid 07:30 – 16:30
  • Makspris 3135,- + 300,- mat, totalt 3435,- pr mnd i 11 mnd. Juli betalingsfri.
  • Mat 300,- inkluderer all frukt, drikke og alle måltider bortsett fra frokost.
  • Varm mat flere ganger i uken
  • 1 måneds oppsigelsestid.
  • Ingen depositum/innskudd.
  • Ingen innsamling av penger til turer/foreldrekasse. Barnehagen dekker alle slike kostnader.

Kontaktpersoner:

Pedagogisk veileder:
Armin Karimian
Send epost
Tlf: +45 31 192 013

Styrer/Personalsjef:
Eli Røstvær
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 1

Inntakssjef:
Grete Andersen
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 2

Daglig Leder/Økonomiansvarlig:
Raymond Frivåg
Send epost
Tlf: 66 82 22 22 Tastev. 3
Mobil: 951 63 424

Velliveien
Familiebarnehage

Besøksadresse:
Velliveien 30 A
1358 Jar
Tlf: 960 49 574

Postadresse:
Kvernbakken 39
1414 Trollåsen